Search:
 

Projektni tim

Hrvoje Bota, diplomirani inženjer arhitekture, direktor

Ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt-urbanist, permakulturni dizajner. 

Rođen u Splitu, Arhitektonski fakultet završio u Zagrebu. U partnerstvu sa Brunom Bosnićem, 2014. osniva ured Održivo d.o.o. koji 2017. počinje voditi kao društveno poduzeće (DP).

Kroz više od 10 godina aktivnog rada u arhitektonskom projektiranju te prostornom i urbanističkom planiranju, sakupio je niz znanja i vještina potrebnih za vođenje profesionalnog, kvalitetnog i inovativnog projektantskog ureda. Gradeći interes prema društveno i okolišno orijentiranom oblikovanju, savladava alate održivog dizajna koje primjenjuje u izradi arhitektonskih i urbanističkih projekata kao i projekata permakulturnog oblikovanja.

+385 91 543 8889

hrvoje_bota@yahoo.com

hrvoje.bota@odrzivo.com

Ivan Rako,  permakulturni dizajner i voditelj projekata

Rođen i odrastao u Splitu gdje je dugi niz godina aktivan u sektoru civilnog društva kao voditelj projekata, logističar i koordinator programa. Osnivač je udruge Permakultura Dalmacija čiji je predsjednik i koordinator od 2014. godine. U sklopu programa Udruge proveo je niz aktivnosti i projekata usmjerenih na poticanje primjene održivih rješenja u projektiranju i planiranju.

Obrazovanje stečeno tokom studija arhitekture u Splitu obogaćuje temeljitim istraživačkim i radom na područjima ekološkog oblikovanja, društvenog razvoja i arhitektonskog projektiranja te se od 2016. uspješno profilira kao permakulturni dizajner. Od 2018. stalni je zaposlenik DP Održivo d.o.o. na projektima permakulturnog dizajna i hortikulturnog oblikovanja.

+385 99 597 8424

rako.ivan@gmail.com

Ivana Bota,  diplomirana pravnica

Rođena u Splitu gdje završava pravni fakultet. Iskustvo rada stiče u odvjetničkom uredu. U timu Održivo d.o.o. zadužena je za pravna pitanja i poslove, administrativne poslove i savjetovanje.

+385 98 591 596

ivana4bota@gmail.com

Stručni suradnici

Cvijeta Biščević, dipl.ing.arh. Compost & Context
Stručni permakulturni konzultant, edukator i dizajner. Posebna područja interesa su regenerativna rješenja za obnovu tla, poljoprivrede i okoliša.

Ivan Mateljan, mag.ing.aedif.
Stručni suradnik na izvođenju građevina i realizaciji permakulturnih projekata.

Luka Runjić, dipl.ing.građ.
Stručni suradnik na izradi glavnih i izvedbenih projekata konstrukcije. Područje interesa suhozidna gradnja.

Domagoj Bolanča, dipl.ing.arh.
Suradnik na izradi 3D vizualizacija.