Search:

UPU Zakučac

Faza projekta

Urbanistički plan uređenja Zakučac

Lokacija

Zakučac

Godina izrade

2009.

Projektni tim

Urbos (Hrvoje Bota)

Investitor

Javni