Search:

UPU Komiža

Faza projekta

Urbanistički plan uređenja Grada Komiže

Lokacija

Komiža

Godina izrade

2008.-2014.

Projektni tim

Urbos (Hrvoje Bota)

Investitor

Javni