Search:

Marina Punat

Faza projekta

Idejni projekt marine Punat

Lokacija

Punat, Krk

Godina izrade

2010.

Projektni tim

Urbos (Hrvoje Bota) i ARP

Investitor

Javni