Search:

Edukacijska staza/botanički vrt Trolokve

Investitor

javni-Hrvatske šume

Projektni tim

Hrvoje Bota, Ana Mustapić, Jakša Martić, Ivan Rako, Bruno Bosnić

Godina izrade

2018.

Lokacija

Grad Supetar

Faza projekta

Glavni projekt