Search:

Centar za edukaciju zaštite od požara

Projektom se planira rekonstrukcija postojeće građevine bivše lugarnice koje je izgrađena od ostataka povijesne kamene kule. U prizemlju se uređuje javna predavaonica, prostorija sa sastanke i sanirarni čvor. Na katu se planiraju muška i ženska spavaonica s sanitarnim čvorovima. U krovnoj galeriji se uređuje dnevni boravak s radnim dijelom. Centralno stubište se uređuje kao glavni oblikovni element s ugrađenom masivnom peći s klupama i nišama. U potpunosti se koriste prirodni materijali za uređenje drvena konstrukcija, drvene obloge, drveni namještaj, kamene stepenice, zid stubišta od opeke, pregrade od prešane slame te izolacija od celuloze. Planira se kombinirano podno grijanje solarnim kolektorima te dogrijavanje masivnom raketnom peći. Planirano je pasivno hlađenje poprečnom i verikalnom ventilacijom.

Investitor

javni-Hrvatske šume

Projektni tim

Hrvoje Bota, Ana Mustapić, Ivan Rako, Bruno Bosnić

Godina izrade

2018.

Lokacija

Muć

Faza projekta

Idejni i glavni projekt javne građevine