Search:

Europski projekt RaD

Naziv projekta:

RaD – Regeneracija agroekosustava Dalmacije

Korisnik:

Održivo d.o.o. za građenje, arhitektonsko projektiranje i prostorno uređenje

Opis projekta

Društveno poduzetništvo teži pružanju inovativnih rješenja i pridonosi stvaranju nove vrijednosti društvenog tipa pri čemu se dohodak od rada prioritetno usmjerava u ostvarivanje svoje misije. Projektom RaD razvija se nova društveno poduzetnička usluga uz jačanje ljudskih kapaciteta na području regenerativnog dizajniranja agroekosustava. Regenerativni dizajn uključuje holističko odlučivanje u upravljanju ekološkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom dimenzijom agroekosustava. Ciljevi regenerativnog dizajna su: obnova degradiranih zemljišta, povećanje biološke raznolikosti i usluga ekosustava, smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje pohrane atmosferskog ugljika u tlo i biomasu, ublažavanje utjecaja klimatskih promjena, obnova primarne proizvodnje i pokretanje ekonomskog razvoja. Jačanje ljudskih kapaciteta odvija se kroz čitav niz različitih edukacija koje se temelje na najnovijim svjetskim saznanjima na području regenerativnog dizajniranja agroekosustava. Jačanje ljudskih kapaciteta predviđeno je edukacijama: Regrarians REX Farm Planning Course, Savory – Holistic Management Education Course, Agroforestry Research Trust – Online Forest Gardening Course, La Loma Viva – Introduction to Syntropic Farming, Introduction to Holzer permaculture,…

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Realizacijom ovog projekta omogućiti će se razvoj nove društveno poduzetničke usluge kao i jačanje ljudskih kapaciteta što je nužan preduvjet za povećanje konkurentnosti i boljeg pozicioniranja na

tržištu. Kroz inovativne, društveno – poduzetnički orijentirane programe usavršavanja unaprijediti će se potrebno stručno znanje zaposlenika što će osigurati kvalitetniju učinkovitost vlastitog poslovanja, ali i jačanje poslovanja ostalih društvenih poduzetnika. Realizacija ovog projekta omogućiti će dodatan razvoj ljudskih resursa poduzeća te doprinijeti povećanju njegove tržišne prepoznatljivosti u cilju osiguranja buduće konkurentnosti. Društvenim poduzetnicima realizacija ovog projekta omogućuje proširenje ponude uvođenjem nove poslovne usluge regenerativnog permakulturnog dizajna.

 

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 105.123,65 € (792.054,16 kn)

Bespovratna sredstva: 97,429.817 € (734.084,96 kn)

Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Početak projekta: 12.11.2021. Kraj projekta: 12.05.2024.

Kontakt osobe za više informacija.

Hrvoje Bota, koordinator projekta

Mia Grga Škaro, voditelj projekta

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Jačanje kapaciteta zaposlenika – Edukacija

 

01

Introduction to Holzer permaculture – edukacija svjetski poznatog permakulturnog stručnjaka Sepp Holzera na imanju Krameterhof koje je najstariji primjer primijenjenog permakulturnog dizajna u regiji. Imanje obilježavaju svi permakulturni elementi koji međusobno funkcioniraju stvarajući neovisan sustav koji uključuje životinje, voćnjake, šumske vrtove, povrtnjake, jezera, navodnjavanje i održive sustave gospodarenja vodom , vlastite izvore energije i kvalitetno uspostavljen društveno-edukativni kontekst.

Web link: https://krameterhof.at/en/

02

La Loma Viva – Introduction to Syntropic Farming – edukacija o primjeni principa regenerativne poljoprivrede u Syntropic sustavima uzgoja na imanju La loma Viva u Španjolskoj. Na već duži niz godina primjejuje permakulturne i regenerativne sustave uzgoja u mediteranskom kontekstu. Syntropic pristup ima za cilj dizajniranje slojevitih sustava velike gustoće stabala, trajnica i jednogodišnjeg bilja kako bi se simulirao način nastanka šumskog sustava uz povećanje fotosinteze i proizvodnju biomase.

Autor fotografija: Fernando Garcia Vicario, La Loma Viva

Web link: http://www.lalomaviva.com/

03

Regrarians REX Farm Planning Course – online edukacija organizacije Regrarians u području primjene regenerativnog dizajna s ciljem unapređenja usluga ekosustava i procesa biosfere. Regrarians je organizacija koja djeluje kao savjetodavna organizacija za dizajniranje, uspostavljanje i vođenje profitabilnih poljoprivrednih sustava i krajolika na svjetskoj razini. U dizajniranju ruralnog krajolika koristiKeyline ljestvicu trajnosti(Keyline Scale of Permanence) s elementima: klima, reljef, voda, ceste, šumarstvo, infrastruktura, ograde, tlo, gospodarstvo i energija

Izvor slika: Regrarians.org

Web link: http://www.regrarians.org/

04

Savory – Holistic Management Education Course – online edukacija američkog instituta Savory o holističkom menadžmentu agroekosustava. Holistički menadžment daje okvir za donošenje odluka unutar ekosustava koji uključuje planiranu ispašu, planiranje zemljišta, financijsko planiranje i ekološki monitoring imajući za cilj regeneriranje sustava.

Izvor: https://savory.global/holistic-management/

Web link: https://savory.global/holistic-management/

05

Agroforestry Research Trust – Online Forest Gardening Course – edukacija o dizajniranju najstarijeg sustava uzgoja hrane, šumskog vrta. Šumski vrt oponaša najproduktivniji sustav u prirodi – mladu šumu. Prilikom dizajniranja precizno se kombiniraju biljke kroz sedam različitih slojeva kako bi s vremenom takav sustav funkcionirao samostalno. Edukacija omogućava stjecanje znanja kako dizajnirati ovakve sustave, odabrati drveće, grmlje i višegodišnjih biljki te kako krenuti od sadnje do stvaranja vlastitog produktivnog sustava.

Izvor: https://www.agroforestry.co.uk/

Web link: https://www.agroforestry.co.uk/

Promidžba i vidljivost

U sklopu elementa Promidžba i vidljivost izrađuje se grafički dizajn svih promotivnih materijala: plakata, brošura, olovki, roll up bannera.

Regenerativna.poljoprivreda

Izradu internetske podstranice projekta RaD – regeneracija agroekosustava Dalmacije sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr  i www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske podstranice isključiva je odgovornost Održivo d.o.o.